Astro foto 2019
M33 OAG
img00013.jpg
Teleskop TS-Optics 8" Ritchey-Chrétien Pro RC Fokus 1624.00 mm Průměr 203 mm
EQ-6R Pro, pointace TSOAG27 ASI120MM-S PHD2
Kamera ZWO ASI 1600MM Pro gain 139 -20°C
37x300s Hlučín