Astro foto 2020
NGC 6888
img00013.jpg
Teleskop TS-Optics 8" Ritchey-Chrétien Pro RC Fokus 1624.00 mm Průměr 203 mm
EQ-6R Pro
Kamera ZWO ASI 1600MM Pro gain 139 -20°C
Hα 3,5nm 47x300s + 20Darks
TSOAG27 ASI120MM-S PHD2
APT, Pixi, ZPS X
Hlučín 20200723-24
Vzdálená asi 4 700 světelných let. Mlhovina je tvořena rychlým hvězdným větrem z Wolfovy–Rayetovy hvězdy, který se sráží s pomaleji se pohybující obálkou, kterou hvězda odvrhla, když se stala rudým obrem před zhruba 250 000 lety.